Skip to main content

Käyttöehdot

Avaamalla sivuston ja käyttämällä sitä sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää Sivustoa.

VikingGeneticsillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Tämän sivuston (tai minkä tahansa muun VikingGenetics sivuston) tällaisten muutosten jälkeen jatkunut käyttö osoittaa, että olet hyväksynyt muutetut Käyttöehdot.

Tulemme korostamaan Käyttöehtoihin tekemiämme muutoksia, mutta kehotamme tarkastamaan Käyttöehdot usein. Mikäli et hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, sinun tulee välittömästi lopettaa VikingGenetics sivustojen käyttäminen. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista.

Sisällön paikkansapitävyys
VikingGenetics pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta VikingGenetics ei anna mitään takuita sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. VikingGeneticsillä on oikeus poistaa sivustolta aineistoa oman harkintansa mukaan ja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Immateriaalioikeudet
Myönnät ja hyväksyt, että kaikki sivuston sisällön tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät sivustoon, säilyvät aina kiistattomasti VikingGeneticsillä ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeus- ja muiden lakien ja kansainvälisten sopimusten säännösten nojalla.

Sivusto ja sen sisältö ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat VikingGeneticsille, ellei toisin ole mainittu. Rajoittamatta edellä mainittua, yllä mainittujen aineistojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty.

Mikäli haluat saada luvan käyttää jotain sivustolla ajoittain esiintyvää tavaramerkkiä tai muuta materiaalia, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen marketing@vikinggenetics.com.

Kuvat ja materiaalit ovat saatavilla rajoitettua käyttöä varten Kuvapankin kautta.

Linkitys
VikingGenetics saattaa ajoittain sisällyttää sivustoon linkkejä muihin sivustoihin tai lähteisiin, joita hoitavat muut tahot kuin VikingGenetics. Nämä linkit on annettu käyttäjien mukavuutta varten, eikä VikingGenetics ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta, eikä ota eikä hyväksy vastuuta tällaisten ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, eikä VikingGeneticsilla ole mitään vastuuta eikä valvontaa ulkopuolisten sivustojen hoitajien yksityisyydensuojaperiaatteista.

Vastuunrajoitus
VikingGenetics pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivusto toimii asianmukaisesti kaikkina aikoina, mutta VikingGenetics ei takaa, että tämä sivusto tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön, että virheet korjataan tai että tämä sivusto tai palvelin, joka saattaa sen käytettäväksi, ovat vapaita tietokoneviruksista tai ohjelmavirheistä tai muista vioista.

Sovellettava laki
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä tulkintaan Suomen lain mukaisesti. Hyväksymällä näiden Käyttöehtojen noudattamisen, alistut peruuttamattomasti Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiovaltaan.