Skip to main content

Lajitellulle siemenelle on kysyntää

X-Vik ja Y-Vik — valintasi sukupuolilajitelluksi siemeneksi. Tehokas tapa varmistaa perinnöllinen edistyminen karjassasi. Kestävä sijoitus karjaasi myös tuleville sukupolville.

Miksi sukupuolilajiteltu siemen?

Etsitkö tapoja tehostaa jalostusta? Saada enemmän lehmävasikoita ja vähemmän ei-toivottuja sonnivasikoita? Haluatko työkalun, jonka avulla voit varmistaa parhaan perinnöllisen kehityksen ja suurimman sijoitetun pääoman tuoton?

Lajiteltu siemen on muuttunut arkipäiväiseksi hyödykkeeksi ympäri maailman. Jos olet käyttänyt tätä innovatiivista teknologiaa, olet luultavasti jo kokenut sen hyödyt:

 • 90% todennäköisyys lehmävasikkaan parhaista lehmistäsi (X-Vik) ja sonnivasikkaan liharoduista (Y-Vik)
 • Helpot poikimiset hiehoille
 • Vähemmän ei-haluttuja sonnivasikoita 
 • Tehokas työkalu karjan hallintaan

Kuinka saavutat parhaan tuloksen sukupuolilajitellulla siemenellä?

Tiedätkö, mitkä lehmistäsi ja hiehoistasi ovat parhaita - perinnöllisesti? Ja kuinka valitset jalostustavoitteitasi parhaiten vastaavat sonnit?

Paras tapa X-Vikin ja Y-Vikin optimaaliseen käyttöön löytyy yhdistämällä muita perinnöllisen edistymisen ratkaisuja. 

 • Tunnista parhaat naaraat seuraavan sukupolven emiksi
  Suosittelemme käyttömään genomitestiä ennemmin kuin luottamaan polveutumiseen. 
  Polveutumisen mukaan valitut emät antavat alemman luotettavuuden.  
  Genomitestillä valitut emät antavat korkeamman luotettavuuden. 
 • Ryhmittele hiehot ja lehmät eri jalostustavoitteiden mukaan
  Laske eri tavoitteiden hyödyt etukäteen (esimerkiksi käyttämällä Simherdiä. Valitse tavoite perustuen korkeimpaan sijoitetun pääoman tuottoon. Säästä kuluissa kasvattamalla juuri oikea määrä uudistuseläimiä.
 • Valitse parhaat sonnit jotka täydentävät hiehon tai lehmän vahvuuksia ja heikkouksia. Tässä sinua auttavat tarvittaessa Faban jalostusasiantuntijat. Jalostussuunnitelma auttaa myös sukusiitoksen hallinnassa. Suunnittelulla pysyt tavoitteessasi ja poistat virheet. 
 • Käytä X-Vik-siementä parhaille naaraille
  Keskimääräinen tiineysprosentti X-Vik-siementä käytettäessä on hieman alempi kuin tavallisella siemenellä. Kuitenkin hyvällä tilanjohtamisella osa kasvattajista on saavuttanut jopa 70% tiineysprosentin X-Vikillä. 

 • Käytä tavallista siementä muille lehmillesi, tai liharotuista Y-Vik-siementä

 • Saavuta nopeampi perinnöllinen edistyminen terveellä, tuottavalla ja kannattavalla karjalla. 

Mitä erityistä on X-Vikissä ja Y-Vikissä?

X-Vikin ja Y-Vikin avulla pääset hyödyntämään vuosikymmenten tieteellistä tutkimusta ja tiedon keruuta. Pohjoismaisen tietokantamme avulla voimme tarjota maailman parhaan kokonaisjalostusarvon. Et saa vain siemenannosta - saat terveen ja kestävän karjan. 

VikingGenetics oli ensimmäisten joukossa maailmalla tarjoamassa sukupuolilajiteltua naudan siementä.  Olemme yksi harvoista siemenen tuottajista, joka tarjoaa korkealaatuista lajiteltua siementä kolmelle tärkeimmälle karjarotuille:

 • VikingHolstein
 • VikingRed
 • VikingJersey

X-Vik ja Y-Vik tuotanto tapahtuu sonniasemallamme Tanskassa. Lajittelulaboratorio on navetan vieressä. Henkilökuntamme kiinnittää huomiota laaduntarkkailuun jokaisessa prosessin vaiheessa - keräyksestä lajitteluun, käsittelyyn ja lähetykseen. Laaduntarkkailussa seuraamme siemenen elävyyttä, liikkuvuutta, progressiivistä liikkuvuutta ja niiden suhdetta tiineystuloksiin kentältä.

Terveyden ja tuotoksen jalostaminen on ollut aika kiinteä osa VikingGeneticsin jalostusohjelmaa. 

Osta X-Vikiä
Käymme jatkuvaa keskustelua navettahenkilökunnan kanssa tuotannosta. On tärkeää, että sonnit voivat hyvin. Seuraamme tuloksia ja tarvittaessa teemme muutoksia suunnitelmiin. Vain paras siemen on riittävän hyvää.

Peter Larson,
VikingJersey rotukoordinaattori, VikingGenetics