Skip to main content

Kvigor efter dina bästa hondjur

Alla vill ju ha kvigor efter sina bästa kor, och genom att använda X-Vik vet du att 90% av dem blir det.

För att få största genetiska framsteget i din besättning så ska nästa generations hondjur vara efter dina bästa kor. Problemet är bara att veta vilka hondjur som är de bästa djuren genetiskt, de som ska bli föräldrar till nästa generation? Det kan du inte se utanpå. Lösningen på det är genomisk selektion. Genom att testa alla dina hondjur genomiskt så vet du med stor säkerhet vilka som har de genetiskt bästa anlagen och bör bli föräldrar till nästa generation. Resten av besättningen semineras med konventionella doser och/eller köttras

Läs mer om att använda X-Vik tillsammans med genomiskt test av hondjur