Skip to main content

VikingGoldenCross – korsningardjur för säsongsbaserad kalvning

Utmärkt fertilitet. Låga underhållskostnader. Friskare och mer lönsam djurbesättning. VikingGoldenCross ökar i popularitet hos lösdriftsbaserade mjölkbönder världen över. Är du redo att börja med systematisk trevägsavel?

Välmående och fertila kor för lösdriftsproduktion

Hur mycket kostar det när en ko i besättningen inte blir dräktig under säsongen? Hur skulle det vara om du kunde förbättra egenskaperna för dräktighet, förstärka produktionen under kons livslängd, och samtidigt minska kostnaderna och mängden arbete per ko?

VikingGoldenCross är ett 3-rasigt rotationsmässigt korsningsprogram som kombinerar VikingHolstein, VikingRed och VikingJersey.

Kombinationen av tre VikingGenetics-raser ger dig:

 • Välmående och fertila kor i perfekt storlek, som dessutom är lättskötta och klarar att gå långa sträckor
 • En +9 % högre relativa dräktighetsvärden jämfört med tvåvägs korsavlade kor i lösdriftsproduktion
 • Högre fett- och proteinhalter plus högre livstidsproduktion
 • Bättre mjölkresultat och högre köttvärde genom att lägga till VikingRed som tredje ras

VikingGoldenCross används av framgångsriktade bönder i Nya Zeeland, Australien, Storbritannien, Irland och andra länder. Konceptet är extra lämpligt för besättningar med säsongsbaserad kalvning.

VikingGoldenCross bygger på decennier av datainsamling och fokus på uppfödning för bästa hälsa och egenskaper – det är en exakt och strukturerad lösning för korsningsavel.

Vacker korsbefruktad mjölkko på grönbete

Varför kombineras dessa tre mjölkkoraser?

VikingHolstein, VikingRed och VikingJersey är bland de bästa raserna vad gäller hälsa och produktion världen över. Varje ras har ett eget förbättringsprogram med högt rankade tjurar.

VikingGoldenCross-raserna kompletterar varandra väl och kompenserar för deras starka respektive svagare sidor. De ger höga volymer och är mycket väl lämpade för lösdriftsproduktion på gårdarna.

Eftersom VikingGoldenCross-korna är så friska i grunden och har överlägsna reproduktionsegenskaper kan de leva längre inom din besättning och ge högre vinst under sin livstid per ko. Du får även heterosis som en extra fördel utöver genomsnittet.

När du lägger till VikingRed som tredje ras till en tvåvägsavlad korsning mellan Holstein och Jersey kommer dina kor att ha en jämnare mjölkproduktion plus bättre fortplantningsförmåga och högre köttvärde. Kalvarna blir bara 1,3 cm högre än de som avlats från två raser.

Slutresultatet är en besättning av beteskor i idealstorlek, med optimal hälsa och bättre tolerans för extremt väder. VikingGoldenCross-korna klarar att gå långa sträckor tack vare deras välanpassade skelettstorlek och starka ben med mörka klövar.

  VikingHolstein VikingRed VikingJersey
Fett kg *** ** ***
Protein kg *** ** *
Fertilitet ** *** ***
Smidig kalvning * ** ***
Klövhälsa * ** ***
Juverhälsa ** *** **
Allmän hälsa ** *** **
Juverkonformation *** ** **
Medelstorlek * *** **
tre raser av mjölkko som används inom hybridisering

Fria fördelar från heterosis

En av de stora fördelarna med VikingGoldenCross är heterosis – förstärkningen av gynnsamma egenskaper hos en hybridorganism jämfört med föräldrarna.

Heterosis är motsatsen till inavel. Det inträffar när du korsar två orelaterade raser.

Forskning har visat att heterosis i synnerhet förbättrar egenskaper som vitalitet, fertilitet, hälsa, överlevnad, produktivitet och längre livslängd.

Inom hybridavel kallas den första generationen F1. I stället för att återkorsa F1 som vid vanlig tvåvägsavel introduceras en tredje ras.

Heterosisvärdet stannar på 100 % för de två första generationerna. Värdet faller sedan när den första återkorsningen görs (med ursprungsrasen) vilket leder till F3. Efter några generationer är heterosisnivåerna på 86 %.

Genom att använda VikingGoldenCross trevägsavel kan du få stabil heterosis på 86 % jämfört med 67 % för tvåvägsavel. Detta betyder att du får en friskare och betydligt mer fertil besättning för säsongskalvning.

Heterosis hos hybrider

Vetenskapligt bevisade resultat med trevägsbefruktning

VikingGoldenCross växer i popularitet världen över. Allt fler bönder ser fördelarna med trevägshybrider vid säsongens kalvning.

Studie 1: Hybridkor är mer fertila
En studie utförd av Dairy Australia jämförde olika hybrider med renrasiga besättningar vid lösdrifts- system. Forskarna analyserade data från över 23 miljoner dataposter från närmare 900 000 kor på 18 207 gårdar, insamlade över en period på 14 år.

Studien fann att en hybridko är mer fertil, lever längre och förlorar mindre i värde.

 

Holstein

Hybrider

Skillnad

Dräktighet (1:a tillfället)

39 %

49 %

+25 %

Dräktig vid vecka 6

46 %

66 %

+43 %

% ej dräktig 12

16 %

8 %

+50 %

Mjölk kg

6 776

5 912

-864 kg

Protein, kg

221

209

-12 kg

Protein, %

3,27 %

3,55 %

+0,28 %

Fett, kg

261

261

samma nivå

Fett, %

3,89 %

4,46 %

+0,57 %

Australisk mjölkbonde med VikingGoldenCross

Studie 2: Fertilitet och mjölktorrsubstans – med stöd från forskningen

En annan studie från Dairy Australia har jämfört egenskaperna hos hybrider från två respektive tre rasbesättningar.

Med hjälp av data från närmare 7 000 kor med över 25 000 laktationer på lösdriftsbaserade gårdar fann de att vid jämförelse med tvåvägshybrider gav hybriden Holstein/Jersey/Red betydligt längre livslängder och bättre fertilitet:

 • +4 %-punkter i dräktighet (1:a tillfället)
 • +8 %-punkter vid sex veckor med kalv

Trevägshybriderna uppvisade ingen betydlig skillnad vad gäller volymen mjölk, men gav bättre resultat än tvåvägshybriderna vid produktion av mjölktorrsubstans.

Parameter

Tvåvägshybrid (Jersey/Holstein)

Trevägshybrid (Holstein/Jersey/Red)

Produktion

Mjölk (liter)

6 010

5 950

Fett %

4,24

4,37

Protein %

3,41

3,54

Fett (kg)

252

257

Protein (kg)

204

210

Totalt fett & protein (kg)

456

467

Fertilitet

Dräktighet (1:a tillfället)

47 %

51 %

Dräktig vid vecka 6

63 %

71 %

 

Studie 3: Bättre hälsa och fortplantning med VikingGoldenCross

Forskare från SEGES i Danmark har funnit att trevägshybrider, vid jämförelse med Holstein-kor, har:

 • Bättre allmän hälsa och klövhälsa
 • Färre fortplantningsproblem och matsmältningsproblem
 • Bättre fertilitet med resultat som visar kalvningsintervall som är 15 dagar kortare för trevägshybridkor

 

VikingGoldenCross – skillnaden jämfört med renrasig Holstein

Fett, 1:a laktation

+28 kg

Fett, 2:a laktation

+23 kg

Fett, 3:e laktation

+12 kg

Kalvningsintervall

-15 dagar

Från första till sista insemineringen

-8 dagar

Fortplantningsproblem

-40 %

Klövproblem

-44 %

Problem med ämnesomsättningen

-35 %

Så kommer du igång med VikingGoldenCross

I den här videon får du veta lite om hur du kommer igång med VikingGoldenCross och vad du kan förvänta dig när du samarbetar med VikingGenetics. Att skapa en genuin VikingGoldenCross-besättning tar tid men det är en resa som leder till framgångar. Vi finns här för att hjälpa och stötta dig hela vägen.

Hur kommer jag igång med VikingGoldenCross?

Gör så här för att lyckas med trevägshybrider i din mjölkbesättning:

 • Kontakta närmaste VikingGenetics-representant och skapa en långsiktig plan tillsammans
 • Använd endast tjurar från VikingHolstein, VikingRed och VikingJersey för optimala resultat
 • Var konsekvent och håll fast vid planen – hybridavel genererar långsiktiga resultat

Dra nytta av trevliga, långlivade och lönsamma kor i din VikingGoldenCross-besättning.

Vill du veta mer om hybrider och VikingGenetics?
Skicka ett meddelande till oss så tar vi kontakt med dig.