Skip to main content

ProCROSS – det bevisade
korsningsprogrammet

Överlägsen fertilitet. Längre livslängd hos djurbesättningen. Högre livstidsproduktion per ko. Det är inte att undra på att framåtriktade bönder växlar till ProCROSS. Anslut dig till ProCROSS rörelsen.

Lönsamma korsningsdjur för intensiv produktion

Har du problem med svag fertilitet i din djurbesättning? Hälsoproblem? Problemkor? Har du problem att hänga med i alla krav på hög livstidsproduktion per ko och långsiktig hållbarhet?

ProCROSS är ett 3-vägs rotationsmässigt korsningsprogram som kombinerar VikingHolstein, VikingRed och Coopex Montbéliarde.

Kombinationen av de tre ProCROSS-raserna ger dig:

 • Friska, fertila, medelstora kor som har lång livslängd och är lätta att sköta
 • Dessa kor ger +9 % daglig vinst jämfört med renrasig Holstein
 • Dessa kor genererar optimala resultat med genomsnittlig heterosis på 86 %
 • Inga problem med inavel

Vetenskapligt bevisat
Högavkastande besättningar i USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Sverige, Italien, Spanien, Portugal och andra länder har växlat till ProCROSS.

VikingGenetics och Coopex har utvecklat ProCROSS – en vetenskapligt bevisad metod som bygger på världens mest långvariga studie inom kommersiella djurbesättningar, där det har jämförts korsade mjölkkor med renrasiga Holstein.

ProCROSS-kvigor och en bonde

Varför kombineras dessa tre mjölkkoraser?

Vid växling från en renrasig mjölkdjursbesättning till ProCROSS behöver du inte oroa dig över några försämringar i produktionen av mjölktorrsubstanser.

Kombinationen av VikingHolstein, VikingRed och Coopex Montbéliarde har bevisats vara den mest lönsamma korsavlade hybriden. De tre varianterna är inbördes orelaterade, ger hög avkastning och är mycket lämpade för intensiv produktion på gårdarna.

VikingHolstein, VikingRed och Coopex Montbéliarde kompletterar varandra och kompenserar för deras starka respektive svagare sidor. Varje variant har ett eget rasförbättringsprogram med topprankade tjurar.

Med rätt kombination av raser kan du nå betydande förbättringar i produktion över kornas livstid och samtidigt sänka kostnaderna och arbetsinsatserna per ko.

Du får även heterosis som en extra fördel utöver genomsnittet.

Tvåvägs eller trevägs rotation?

Tvåvägsavel

Den enklaste modellen av rotationsmässig hybridavel är tvåvägsavel där två olika mjölkdjursraser korsas. Den första generationen kallas G1. När avkomman sedan korsas tillbaka med en av ursprungsraserna görs en återkorsning.

Vid användning av tvåvägsavel får du alltid högsta värde på heterosis i första generationen. Värdet minskar sedan i efterföljande generationer. Vid återkorsning av G1-kor halveras heterosis i generation G2 jämfört med G1. Heterosis-värdet stiger sedan igen i G3-generationen varefter det planar ut på 67 % efter några generationer.

Trevägshybrid

Med ProCROSS får du ett optimalt hybridavelssystem eftersom heterosis-värdet kvarstår på högre nivån än vid tvåvägsavel.

För trevägshybrider blir den första generationen också G1. Men i stället för återkorsning med ursprungsrasen kommer korna i stället att befruktas med en tredje ras.

I regel startar man med en Holstein-ko/kviga och parar henne med en VikingRed-tjur. Kvigan från befruktningen (G1) paras sedan med en Coopex Montbeliarde -tjur. G2-kvigan paras sedan med en VikingHolstein-tjur som ger en G3-kviga.

Fortsätt med rotationssystemet enligt parningsplanen för att hålla en optimal nivå på heterosis. Följ planen konsekvent för att uppnå bästa resultat. Efter tre generationer har du en homogen djurbesättning.

Ett heterosisvärde stannar på 100 % under de första två generationerna och faller sedan vid den första återkorsningen med en av ursprungsraserna i generation G3. Efter några generationer är heterosisnivåerna för din ProCROSS-besättning stabil på 86 %.

Fyrvägsavel

Med fyrvägsavel kan du få ett ännu högre heterosis-värde, men det blir mer komplicerat att hålla rotationen rätt.

Det är svårare att lokalisera en fjärde ras som kompletterar de övriga tre på ett bra sätt och samtidigt kommer från en orelaterad population. Fyrvägsavel kan därför inte rekommenderas.

ProCROSS-raser

Fria fördelar från heterosis

En av de stora fördelarna med hybridavel är heterosis – förstärkningen av gynnsamma egenskaper hos en hybrid jämfört med dess föräldrar. Heterosis inträffar när du korsar två orelaterade raser. Det är motsatsen till inavel.

Forskning har visat att heterosis i synnerhet förbättrar egenskaper som:

 • Vitalitet
 • Fertilitet
 • Hälsa
 • Överlevnad

Korsavlade kor stannar kvar längre i djurbesättningen och ger förhöjd produktion under sin livslängd.

Naturlig motståndskraft
Heterosis ger dig naturligt motstånd mot effekterna från inavel. Genom ProCROSS trevägsavel kan du få stabil heterosis på 86 % jämfört med 67 % för tvåvägsavel. På detta sätt kan det genetiska arvet i din djurbesättning hålla sig starkare.

Inom hybridavel kallas den första generationen G1. I stället för att återkorsa G1 som vid vanlig tvåvägsavel introduceras en tredje ras.

Heterosisvärdet stannar på 100 % för de två första generationerna. Värdet faller sedan när den första återkorsningen görs (med ursprungsrasen) vilket leder till G3. Efter några generationer är heterosisnivåerna på 86 %.

Heterosis hos ProCROSS

Så kommer du igång med ProCROSS

I videon får du veta lite om hur du kommer igång med ProCROSS och vad du kan förvänta dig när du samarbetar med VikingGenetics. Att skapa en genuin ProCROSS-besättning tar tid men det är en resa som leder till framgångar. Vi finns här för att hjälpa och stötta dig hela vägen.

Hur kommer jag igång med ProCROSS?

Gör så här för att lyckas vid växling till trevägshybrider i mjölkbesättningen:

 • Kontakta närmaste ProCROSS-distributör och skapa en långsiktig plan tillsammans
 • Använd endast tjurar från VikingHolstein, VikingRed och Coopex Montbéliarde för optimala resultat
 • Var konsekvent och håll fast vid planen – hybridavel genererar långsiktiga resultat
 • Dra nytta av smidigheten, lönsamheten och långsiktigheten hos din ProCROSS-djurbesättning
Kontakta din ProCROSS-distributör
Korsbefruktad mjölkko på grönbete

Vetenskapligt bevisade resultat i över 10+ år

ProCROSS-kor har följande stora fördelar:

 • Fertilitet
 • Hälsa
 • Slaktvärde
 • Effektivitet
 • Livslängd
 • Lönsamhet

Dessa fördelar är fastställda genom en vetenskaplig studie utförd av University of Minnesota, USA.

ProCROSS-studien är världens mest långvariga studie inom kommersiella djurbesättningar, där vi har jämfört korsavlade kor med renrasiga Holstein under 10+ år.

Resultaten publicerades av Journal of Dairy Science i augusti 2020 och november2020.

10-årsstudien – ProCROSS-fördelarna

Den 10-åriga ProCROSS -studien är den viktigaste vetenskapliga studien av hybridavel inom mjölkbesättningar som hittills har genomförts.

Studien leddes av University of Minnesota, USA, och resultaten publicerades under 2019.

Försöken utfördes på sju mjölkdjursbesättningar i Minnesota, USA. 3 550 Holstein-kor utgjorde grunden.

Deras slutsatser var:

 • +9 % högre daglig vinst med ProCROSS-kor jämfört med Holstein.
 • +33 % högre vinst över kons livstid med ProCROSS-korsavlade kor jämfört med Holstein.
 • +8 % utfodringseffektivitet
  ProCROSS-kor producerar 134 g fett plus protein för varje 1 kg torrfoderintag. Detta kunde jämföras med 124 g för ren Holstein. De har bättre fodereffektivitet än Holstein-kor.
 • +14 % högre slaktvärde
 • -26 % kostnader för hälsovård
  Veterinärkostnaderna var 26% lägre i ProCROSS-besättningarna jämfört med Holstein (tredje laktationerna).
 • +147 dagars produktion
  41 % av ProCROSS-korna nådde sin fjärde laktation mot 21 % för Holstein
  I genomsnitt hade hybridkor ytterligare 147 dagars produktion under deras livstid än Holstein.
 • +10 pt Dräktighet
  Vid andra och tredje laktationerna var dräktighetsvärdet jämfört med första tillfället 35 % för Holstein-kor och 45 % för ProCROSS-kor. Detta innebar att Holstein behövde avlas 2,4 gånger jämfört med 1,9 gånger för ProCROSS-kor.

Studien fastslog att:

”ProCROSS korsavlade kor var mer lönsamma än de Holstein-kor som ingick i samma grupp under en 10 år lång studie av högpresterande mjölkbesättningar i Minnesota.”

Läs mer om studien

Ladda ned din guide nu

Startguide för ProCROSS

Ladda ned gratis här (på engleska)