Skip to main content

Jersey-korna blev just
mer lönsamma

Välmående, lönsamma och glada. Det är VikingJersey. Långsiktig lösning som ger effektiva och klimatvänliga kor under generationer framöver. Föd upp framtidens kor.

Välmående, lönsamma kor

Vad är en välmående ko värd för dig? Vore det inte bra om du slapp oroa dig över fertilitet, mjölkkvalitet, räkningar och förlorad tid? Tänk om djurbesättningen helt enkelt trivdes och gav bästa möjliga avkastning?

VikingJersey är renrasiga, medelstora kor som producerar mjölk med de högsta halterna av fett och protein räknat i procent.

De är den typ av problemfria kor som man trivs med – och som inte behöver överdrivet mycket tillsyn.

VikingJersey kor är...

 • Hälsa
  Föd upp de bästa korna för fertilitet, hälsa och lång livslängd
 • Högproducerande
  Högsta halter av fett och protein
 • Renrasiga
  Renrasiga kor i 7:e generationen – perfekta för korsning
 • Lönsamma
  Medelstora och effektiva med lång livslängd.
VikingJersey-broschyr (på engleska)
Jersey-kor på gården

VikingJersey – Välmående, lönsamma kor

VikingJersey är renrasiga, medelstora kor som producerar mjölk med de högsta halterna av fett och protein räknat i procent.

Framavlade för god hälsa och bra egenskaper

I de nordiska länderna har vi registrerat hälsan och egenskaperna hos VikingJersey-kor i decennier. Bönder, veterinärer, klövvårdare och andra experter har arbetat länge med att registrera egenskaperna hos varje ko.

Insatsen har förbättrat dessa egenskaper för VikingJersey:

 • Fertilitet
 • Juverhälsa
 • Produktion av mjölktorrsubstans
 • Utfodringseffektivitet

Idag registreras över 800 000 kor varje år inom det nordiska datasystemet – det mest kompletta totala meritindexet i världen. Indexet innehåller 90 egenskaper som alla har ekonomisk vikt för att lyckas inom mjölkindustrin.

Jersey-kalv liggande på äng

Högsta livstidsproduktion per Jersey-ko

Hos VikingGenetics konverterar vi stora mängder data till ett exakt och tillförlitligt uppfödningsprogram.

Med data och genetik som bygger på vetenskap håller vi bruket av antibiotika och hormoner på lägsta möjliga nivå samtidigt som varje ko ger högsta möjliga livstidsproduktion.

Vi fokuserar på djurens hälsa och välbefinnande, fodersäkerhet och minskad klimatpåverkan genom hela vår produktionskedja.

Våra partnersamarbeten med universitet, forskningsorganisationer och experter över hela världen ger dig de verktyg och den teknik du behöver för att välja de bästa tjurarna.

När du väljer VikingJersey kommer du att kontinuerligt förbättra de genetiska egenskaperna för varje generation av din djurbesättning.

Resultaten som vi spårar i djurbesättningar världen över kommer från långsiktiga samarbetsrelationer med våra bönder. Det finns också en nära länk mellan forskning och implementering.

Tänk dig vad VikingJersey kan göra för din djurbesättning... din verksamhet... ditt liv.