Skip to main content

Röd boskap blev just mer
problemfria

Friska, problemfria och glada. Det är VikingRed. Vi erbjuder en långsiktig lösning som ger fertila och livskraftiga kor under generationer framöver. Föd upp framtidens kor.

Välmående, problemfria kor

Vad är en välmående ko värd för dig? Vore det inte bra om du slapp oroa dig över fertilitet, mjölkkvalitet, räkningar och förlorad tid? Tänk om djurbesättningen helt enkelt trivdes och gav bästa möjliga avkastning?

VikingReds är naturligt välmående röd boskap som ger högsta möjliga produktion av mjölk och halter. Detta gör dem till en populärt val för korsningsavel.

De är riktigt positiva kor som man trivs med – och som inte behöver överdrivet mycket tillsyn.

VikingRed-kor är...

 • Naturligt välmående
  Utmärkt hälsa, fertilitet och smidig kalvning
 • Högproducerande
  Högsta produktion av mjölk och halter hos röd boskap
 • Problemfria
  Tåliga kor med lång livslängd
 • Populära för korsningsavel
  Stärker hälsa, fertilitet och effektiv i korsningsprogrammen

 

VikingRed-broschyr (på engleska)
Röd mjölkko med en flicka

VikingRed – Välmående, problemfria kor

VikingReds är naturligt välmående röd boskap med hög produktion av mjölk och torrsubstans – vilket gör dem populära för hybridisering.

Framavlade för god hälsa och bra egenskaper

I de nordiska länderna har vi registrerat hälsan och egenskaperna hos VikingRed-kor i decennier. Bönder, veterinärer, klövvårdare och andra experter har arbetat länge med att registrera egenskaperna hos varje ko.

Insatsen har förbättrat dessa egenskaper för VikingRed:

 • Fertilitet
 • Smidig kalvning
 • Produktion av mjölktorrsubstans
 • Livslängd

Idag registreras över 800 000 kor varje år inom det nordiska datasystemet – det mest kompletta totala meritindexet i världen. Indexet innehåller 90 egenskaper som alla har ekonomisk vikt för att lyckas inom mjölkindustrin.

Röd boskap på grönbete

Högsta livstidsproduktion för röd boskap

Hos VikingGenetics konverterar vi stora mängder data till ett exakt och tillförlitligt uppfödningsprogram.

Med data och genetik som bygger på vetenskap håller vi bruket av antibiotika och hormoner på lägsta möjliga nivå samtidigt som varje ko ger högsta möjliga livstidsproduktion.

Vi fokuserar på djurens hälsa och välbefinnande, fodersäkerhet och minskad klimatpåverkan genom hela vår produktionskedja.

Våra partnersamarbeten med universitet, forskningsorganisationer och experter över hela världen ger dig de verktyg och den teknik du behöver för att välja de bästa tjurarna.

När du väljer VikingRed kommer du att förbättra de genetiska egenskaperna för varje generation av din djurbesättning.

Resultaten som vi spårar i djurbesättningar världen över kommer från långsiktiga samarbetsrelationer med våra bönder. Det finns också en nära länk mellan forskning och implementering.

Tänk dig vad VikingRed kan göra för din djurbesättning... din verksamhet... ditt liv.