Skip to main content

Produkter & tjänster

Genetiskt framsteg är en långsiktig men bestående lösning.

Det finns många olika lösningar för en mjölkproducent att välja bland i dag. En snabb lösning är t.ex. att byta foderstat, att bygga nytt, eller ändra i rutiner. Att ändra i sin avelsstrategi är en långsiktig lösning, men alltid bestående, och egentligen inget extra arbete, bara bestämma sig för vilket mål man har med sin produktion.

När du avlar för friska kor så gör du en investering för framtiden och kommer resultera i färre sjukdomar att behandla för varje generation, och därför färre utgifter för varje generation. Det genetiska framsteget du får med att använda tjurar från VikingGenetics är permanent och kommer ge dig bättre lönsamhet.

Vill du veta mer?
Skicka ett meddelande