Skip to main content

Avelsprogram

Individprövning
180 tjurar av 6 olika raser testas årligen på Gunnarp från 8-13 månaders ålder. De bästa tjurarnas köps in av VikingGenetics som semin-tjurar.

Daglig tillväxt
Tjurarna vägs varannan vecka. Daglig tillväxt beräknas i ett T-tal med medeltal 100. Absoluta vikter publiceras med födelsevikt, 200-dagarsvikt och 365-dagarsvikt.

Avelsindex
Från avkommebedömning i köttrasbesättningar beräknas moders-index, produktionsindex och kalvingsindex och dessa vägs samman till avelsindex.

Kalvning på mjölkras
I Sverige får vi information om kalvningar från kokontrollen där köttras använts på mjölkras. Det är värdefull information till de lantbrukare som använder köttras till delar av sin besättning för att öka det genetiska framsteget.

Vid frågor kontakta:
Karin Karlsson
karin.karlsson@vxa.se