Skip to main content

Avla fram naturligt friska
mjölkkor

Vad är så speciellt med våra raser och korsningsprogram?

I de nordiska länderna har vi registrerat hälsan och egenskaperna hos kor tillhörande grupperna VikingHolstein, VikingRed, VikingJersey, korsningsdjur och övriga varianter i flera decennier.

Våra innovativa avelsprogram ger friska, effektiva och problemfria kor med hög produktion av mjölk och halter. De har också utmärkt fertilitet och ett naturligt skydd mot sjukdom.

Våra tjurar är inte bara de högst rankade på vår egen NTM-skala.Vi har också en stark internationell position, till exempel på NM$-skalan. 

Med data och genetik som bygger på vetenskap håller vi bruket av antibiotika och hormoner på lägsta möjliga nivå samtidigt som varje ko ger högsta möjliga livstidsproduktion.

Du får mjölkkor som lever länge och producerar länge, så att din mjölkverksamhet kan hållas lönsam, hållbar och positiv. 

VikingGenetics-mjölkkor

Abonnera på vårt nyhetsbrev Innovative Breeding

Avla fram friska kor med
världens högsta mjölkproduktion
Kontakta oss