Skip to main content

Embryon

Vårt avelsprogram har idag ett ökat fokus på hondjuren i populationen. Det beror på att genomtestade hondjur har samma säkerhet på sina avelsvärden som de genomtestade tjurar vi jobbar med. Vi kan därmed öka avelsframsteget genom att göra en selektion av de bästa hondjuren och se till att få flera avkommor efter dessa, och förse er med den absolut bästa genetiken.

De kvigor vi köper i Sverige och Finland transporteras till vårt embryocenter i Hollola Finland, och de uppfödare som säljer sina kvigor har möjlighet att köpa embryo från sin egen kviga till ett rabatterat pris. Vi kontaktar uppfödaren när de bokade embryon finns tillgängliga.

Majoriteten av övriga embryon från VikingEmbryo-projektet (VE) läggs in i kontrakterade recipient-besättningar, för att få embryona inlagda så snabbt som möjligt och med bästa möjliga resultat. Därför har vi en mycket begränsad tillgång av embryon att sälja till andra besättningar.

Ungefär hälften av embryoproduktionen i Finland skickas till Sverige för inläggning i Svenska besättningar.
Dessa embryon kommer både från Svenska och Finska donatorer.

Recipient-besättningar har vi kontrakterade i alla tre VG länder. En Recipient-besättnings skall ta emot minst 50 embryon per år fördelat över hela året. Vi kontrakterar besättningar med god fertilitet, hälsa och management. Nära och ett gott samarbete med ET-inläggare är även ett måste. Är man intresserad av att bli Recipient-besättning kontakta din avelsrådgivare eller oss på VikingGenetics.

Vissa perioder kan vi ha VE embryon att sälja till andra besättningar och är man intresserad av dessa kan man ställa sig i en embryo kö, så kontaktar vi er när embryon finns.

Pris per VikingEmbryo är 2 549 SEK.

När man köper embryo från VikingEmbryo har VikingGenetics rätt att få köpa tjurkalven om det finns intresse för avelsprogrammet. Beslut tas efter det genomiska testet. Även född kvigkalv med högt genomiskt NTM som är av intresse för avelsprogrammet, har VikingGenetics förtur på. Därav det låga embryopriset.

Övriga embryon som VikingGenetics tillhandahåller har individuell prissättning efter överenskommelse.

Vid intresse av embryon, kontakta din avelsrådgivare eller Charlotte Andersson på VikingGenetics, chald@vikinggenetics.com, för att ställa dig i kö.