Skip to main content

Jalostuksen kärjessä

VikingGenetics tuottaa Hollolan sonniasemalla alkioita isäryhmien genomiarvoltaan parhaimmista tyttäristä. Huuhteluissa käytetään uusimpia sonninisiä meiltä ja maailmalta. 

VikingEmbryo-alkio-ohjelman tavoitteena on lyhentää lehmien sukupolvenväliä tuottamalla jälkeläisiä jo hiehoista. Lehmien sukupolvenväli on tavallisesti noin neljä vuotta, mutta hiehojen alkiohuuhteluohjelmalla sukupolvenväli lyhenee noin kahteen vuoteen. Sukupolvenvälin lyhentyminen nopeuttaa oleellisesti jalostettavien ominaisuuksien perinnöllistä edistymistä. Alkiot ovat jalostuksen ehdotonta kärkeä ja ne kannattaa siirtää vastaanottajiin mahdollisimman pian. Alkiot eivät kasva vasikoiksi typpisäiliöissä, joten alkioiden siirto heti tuoreena on tehokkain ratkaisu.

Alkiot ovat nopein tie hyviin tuloksiin ja niiden avulla edistyminen taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa on rivakkaa. Uuden huippueläinaineksen saaminen karjaan on alkioiden avulla helppoa ja tautiturvallista. Alkioiden merkitys uudistuksessa onkin kasvussa. Alkiot ovat myös nopeampi keino vaihtaa rotua kuin risteytys.

Alkioilla saat nämä hyödyt:

  • alkioilla saat parasta mahdollista eläinainesta turvallisesti
  • saavutat nopeasti jalostustavoitteet
  • alkiokohtaiset tiineysprosentit ovat vakaat
  • odotusarvot parasta mahdollista
  • varmistat terveysominaisuudet ja rotupuhtauden
Osta alkio