Skip to main content

16 huhtik. 2021

Arcowin yhdistää Euroopan kolme suurinta karjanjalostusosuuskuntaa

Suomalainen Faba-osuuskunta on mukana perustamassa Euroopan suurinta jalostusyhtiötä. VikingGeneticsin, Evolutionin ja Masterrindin yhdessä perustama Arcowin-jalostusosuuskunta etenee fuusioksi. Tavoitteena on, että Arcowin aloittaa operatiivisen toimintansa tammikuussa 2022. Arcowin vahvistaa VikingGeneticsin, Evolutionin ja Masterrindin lypsy- ja lihakarjan jalostusohjelmia. Arcowin tarjoaa suomalaisille karjanomistajille entistä laajemman sonnivalikoiman, nopeamman karjan geneettisen edistymisen ja vahvan etenemisen karjan terveys- ja tuotosominaisuuksissa.

VikingGeneticsin (suomalaisen Faban, ruotsalaisen Växan ja tanskalaisen VikingDanmarkin omistama), Evolutionin ja Masterrindin tavoitteena on luoda johtava eurooppalainen nautakarjan jalostusyhtiö, jolla on yhdistyessään yli 53 000 jäsentä. Uusi osuuskunta varmistaa eri nautarotujen kestävän ja nopean nautakarjan geneettisen edistymisen jäsenmaidensa ja maailmanlaajuisten asiakkaidensa hyödyksi. Arcowin tulee yhdistämään kolmen vahvan jalostustoimijan tuotekehityksen, jalostustoiminnan, tuotannon sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvät toiminnat.

VikingGenetics, Evolution ja Masterrind ja ovat johtavia karjanjalostuksen osuuskuntia, jotka ovat vahvoja toimijoita Suomessa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Kaikki kolme osuuskuntaa ovat olleet edelläkävijöitä lypsy- ja naudanliha-alan kehityksen, kestävyyden ja kannattavuuden edistämisessä sekä kotimarkkinoillaan että ympäri maailmaa. Osuuskunnat Faba, Evolution, Masterrind, Växa ja VikingDanmark, jatkavat jäsentensä palvelua viidessä kotimaassaan.

Fuusion ehtona on viranomaisten hyväksynnän saaminen, ja sen odotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.

”Näillä kolmella yrityksellä on paljon synergiaetuja ja ne toimivat osuuskuntamuotoisina, karjanomistajien omistamana ja heitä palvellen. Yhdessä tulemme edustamaan 53 000 maidon- ja lihantuottajaa, jotka luottavat ammattitaitoomme turvata heille parhaan geneettisen kehityksen ja perustan tilojensa menestykselle”, sanoo Arcowinin hallituksen puheenjohtaja VincentRétif.

 “Arcowinin perinnöllisyystietojen vaihto rotujen ja maiden välillä mahdollistaa parhaan eläinaineksen tunnistamisen ja näin optimoimalla parhaan geneettisen hyödyn kaikissa jalostusohjelmissamme. Tämä avaa karjanomistajille upean mahdollisuuden, pääsyn huippuluokan jalostustietoihin ja hyödyn Euroopan suunnannäyttäjien kehitystyöstä.” sanoo tohtori Josef Pott, Arcowinin toimitusjohtaja. 

Yhdistymisen jälkeen Arcowin vahvistaa jakelumarkkinoita maailmanlaajuisesti. Tytäryhtiöt toimivat kymmenessä maassa ja jakelijoita on yhteensä 65 maassa. Tämä tekee Arcowinista Euroopan vahvimman karjanjalostusyrityksen.

”Yhdistämällä maailmanlaajuiset markkinointi- ja myyntitoiminnot laajennamme globaalia toimintaamme laajemman ja segmentoituneen tuotevalikoiman ansiosta, mutta pystymme myös keskittymään enemmän yksittäisiin markkinoihin maidon- ja naudanlihatuottajien hyödyksi maailmanlaajuisesti '', kertoo tohtori Josef Pott, Arcowinin toimitusjohtaja. 

Lars-Inge Gunnarsson, Chairman, Vikinggenetics

Jörg Stubbemann Chairman, Masterrind

Vincent Rétif Chairman, Evolution

LISÄTIETOA:

Dr Josef Pott, info@arcowin.com, http://www.arcowin.com

Faban hallituksen varapuheenjohtaja ja Arcowinin hallituksen jäsen Anna Lappalainen,
040 5223140, anna.lappalainen@faba.fi

Faban toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, 040 034 2039, antti.latva-rasku@faba.fi

ARCOWIN TUNNUSLUVUT

  • Omistus: 53,000 maanviljelijän osuuskunta
  • Jäsenyritykset: Faba, Evolution, Masterrind, Växa, VikingDanmark
  • Pääkonttori: Saksa
  • Tuotantotilat: Pohjoismaat, Saksa ja Ranska, sekä sonniasemat Pohjois-Amerikassa
  • Osallistuu 28 eri rodun jalostukseen ja myyntiin
  • Maailmanlaajuisesti: tytäryhtiöt 10 maassa, jakelijoita 65 maassa

Hallinto

Hallituksen puheenjohtaja: Mr. Vincent Rétif
Hallituksen varapuheenjohtaja: Mr. Jörg Stubbemann
Hallituksen varapuheenjohtaja: Mr. Lars-Inge Gunnarsson
Toimitusjohtaja: Mr. Dr Josef Pott

TIETOJA KOLMESTA PERUSTAJAYRITYKSESTÄ

VikingGenetics

VikingGenetics auttaa ruokkimaan maailman kasvavaa väestöä ja ylläpitämään maapallon luonnonvaroja kasvattamalla terveitä ja tuottavia lehmiä. VikingGenetics tarjoaa tiedepohjaisia naudan geenituotteita ja ratkaisuja edistyksellisille tuottajille ympäri maailmaa. VikingGeneticsin omistaa 20 000 maidon- ja lihankarjatuottajaa Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ainutlaatuinen yhdistelmä terveysominaisuuksien ja tuotoksen jalostusta on johtanut yrityksen markkinajohtajan asemaan Pohjoismaissa ja vahvana toimijana maailmanlaajuisesti. VikingGeneticsin intohimo on auttaa karjanomistajia saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa tehokkaasti ja kestävästi. Yritys työllistää 155 henkilöä. Lisätietoja: www.vikinggenetics.com

EVOLUTION

Evolution on merkittävä toimija ranskalaisessa ja eurooppalaisessa nautaeläingenetiikassa. Evolutionissa tehdään yli 12000 siemennystä päivässä. Ydinliiketoiminta-alueita ovat genetiikan luominen ja palvelut 26 000 ranskalaisille karjankasvattajille. Evolution yhdistää erinomaisen genetiikan, joka on mukautettu erilaisiin jalostus- ja tuotekehitysolosuhteisiin. Evolutionin strategiana on jäsenten, karjankasvattajien ja asiakkaiden tarpeiden analysointi ja kestävään kehitykseen ja innovointiin perustuvien palvelujen tuottaminen. Osuuskuntatoiminnan hengessä Evolutionin päätavoitteena on ohjata ja tukea maanviljelijöitä osallistumaan yhdessä maailmanlaajuisten ravinto- ja ympäristöhaasteiden voittamiseen ja varmistaa yrityksen ja kotieläintilojen säilyminen tuleville sukupolville.

Lisätietoja: www.evolution-xy.fr

MASTERRIND

Masterrind on yksi Euroopan johtavista jalostusosuuskunnista. Yli 100 vuoden aikana kertynyt tieto ja käytännön kokemus tarjoavat genetiikkaa naudanjalostukseen ja innovatiivisia palveluja menestyville maitotuottajille. Reilu ja ammattimainen kumppanuus on yhteistyön perusta 8500 jäsenen ja asiakkaiden kanssa. Nämä jäsenet omistavat noin 600 000 rekisteröityä lypsylehmää ja 12 000 lihakarjaa. Masterrind kasvattajilla on ylivoimaisesti suurin osuus rekisteröityjen holstein-lehmien määrästä Saksassa.

Innovaatioiden, perinteisten arvojen ja kestävyyden pohjalta Masterrind yhdistää edistyneen tekniikan ja toimintaprosessit, joilla tuotetaan sekä tuottavia että terveitä lehmiä. Masterrind työllistää 600 työntekijää ja toteuttaa vuosittain yli 1,6 miljoonaa siemennystä.

Masterrindin tavoitteena on tarjota maanviljelijöille lisäarvoa. Yhdessä saavutamme parhaan tuloksen -strategian ansiosta yritys on saavuttanut Saksan markkinajohtajuuden.

Lisätietoja: www.masterrind.com/en